Mød Malte

Jeg hedder Malte og far til seks børn i alderen fra 7 til 26 år. Jeg bor i Randers sammen med min kone Lise-Lotte og vores fælles fem børn. Jeg er farfar til 2 piger.


Jeg er født i København og vokset op i Odder-området, indtil min familie og jeg i 1984 flyttede i bofællesskab på Meilgaard Slot på Djursland. Selvom jeg er opvokset i en kernefamilie, har min opvækst været præget af lidt geografisk rodløshed. Jeg har gået på tre forskellige folkeskoler og boet ni forskellige steder inden jeg fyldte 16.

 

Tillid, hjælpsomhed og arbejdsomhed

Gennem en årrække havde mine forældre en gård, hvor jeg som barn elskede at hjælpe til. Tillid, hjælpsomhed og arbejdsomhed var grundpillerne i livet på gården, og allerede som 6-årig fik jeg lov til at køre traktor i marken. Jeg flyttede hjemmefra som 16-årig, var bidt af en gal landmand og gik straks efter 9. klasse i landbrugslære.

I 1989 blev jeg færdig med min landbrugsuddannelse. Herefter ville jeg ud og se nye horisonter. Med tandbørsten i baglommen, pas og penge drog jeg ud i den store, vide verden. Med mig hjem fik jeg praktiske arbejdserfaringer fra New Zealand, Australien og USA. Jeg fik også et stort indblik i andre landes kultur og levemåder, og jeg lærte rigtig meget om mig selv. I 1992 købte jeg en gård, hvor jeg i 15 år drev mit eget landbrug. Jeg har aldrig brudt mig om at sprøjte med gift, så det eneste rigtige for mig var at omlægge landbruget til økologisk drift.

 

Mange og brede arbejdserfaringer

Min far havde i mange år travlt med at få sit lille landbrug til at hænge sammen, i andre dele af livet havde han forskelligt ufaglært arbejde; han havde kun syv års skolegang. Blandt andet derfor har jeg altid haft stor respekt for håndens arbejde og selv været glad for at tage fat. Så ud over landbrugsarbejdet har jeg bl.a. arbejdet som maskinfører, lastbilchauffør og portør. Også børn og unge har haft min store interesse, så sideløbende med at jeg drev mit økologiske landbrug, arbejdede jeg også som pædagogmedhjælper og lærervikar. I 2004 blev jeg læreruddannet og har samlet arbejdet knap 10 år som lærer på Ørum og Langå skoler.

 

Den politiske forpligtelse

Det er altid faldet mig naturligt at engagere mig i lokale forhold og det samfund, der omgiver mig. Da jeg som 23-årig købte gården i 1992, kastede jeg samtidig for alvor ud i politik og blev kort efter valgt ind i Nørre Djurs Kommune. Diskussionslysten, nysgerrig og videbegærlig har jeg altid været (indimellem til stor irritation for mine skolelærere!). Og så mener jeg, at vi har pligt til følge op på de mange kampe for et bedre samfund, som tidligere tiders modige folk har taget for os. I mit barndomshjem var der hårdt arbejde, og pengene var knappe, så værdien af et godt sikkerhedsnet har altid fulgt mig og gør det stadig. Vi skal stadig passe på fællesskabet. Vi har stadig brug for at udvikle det danske samfund, så alle reelt har lige muligheder. Kurven på den stigende ulighed er skræmmende – den skal knækkes.

 

Politiker med jordforbindelse

Nu har jeg været aktiv i politik i 26 år og har mange erfaringer fra både kommunalpolitik og landspolitik. Jeg har siddet 18 år i forskellige byråd og bl.a. været formand for socialudvalget samt udvalget for miljø- og teknik.

Alle årene har jeg nydt – og anstrengt mig for – at være med til at skabe kreative og brugbare løsninger på lokale forhold og udfordringer.

 

I 2014 blev jeg valgt til folketingskandidat i Torben Hansens gamle valgkreds Randers Nord. Ved sidste folketingsvalg blev jeg 1. stedfortræder i Østjyllands Storkreds, og det har betydet, at jeg i perioden december 2015 til december 2017, i flere omgange, har været stedfortrædende medlem af Folketinget.

 

At have jordforbindelse, at have fokus på den helt konkrete virkelighed, som vi lever i – det er nogle af de allervigtigste egenskaber, man kan have som politiker. Og så skal man være til stede i det område, man repræsenterer. Man skal kunne møde folk ansigt til ansigt, lytte til hvad der optager mennesker, og hvad der trykker. Lytte til gode råd og forslag fra borgerne – det er sådan et demokratisk folkestyre giver mening. Smarte slogan og hurtige overskrifter er IKKE mig.

 

Jeg bor i Randers sammen med min familie

Mine børn går i folkeskole i Randers. Min kone er ægte indfødt randrusianer og byrådspolitiker i Randers kommunalbestyrelse. Jeg kender virkeligheden og udfordringerne i kommunen. Og også hvad vi har at øse af: opfindsomhed, arbejdsomhed, godt håndværk – og humor!

 

En stærk, lokal stemme fra Randers er vigtig

Når Folketinget skal tage stilling til, hvordan statslige midler skal fordeles, eller når de folkevalgte diskuterer nationale investeringer, hvor og hvordan, de skal bruges – så skal Randers kunne høres klart og tydeligt! Derfor: Giv Randers en ærlig chance – giv Randers en ærlig og lokal stemme på Borgen!

 

Mine mærkesager